Leczenie bezsenności - Psychiatra Wrocław

Main menu

Przebieg konsultacji

Podczas pierwszej konsultacji psychiatrycznej przeanalizujemy problem, który Cię do mnie sprowadził. W przypadku potwierdzenia wskazań do pomocy specjalistycznej ustalę plan i nakreślę perspektywy leczenia rozpoznanego zaburzenia.

Jeśli prawidłowe rozpoznanie Twojego problemu będzie wymagało podejścia interdyscyplinarnego, poszerzę udzielaną poradę o diagnostykę psychologiczną, neuropsychologiczną, laboratoryjną, konsultacje wielospecjalistyczne (kardiolog, endokrynolog, onkolog i in.) oraz psychoterapię (poznawczo-behawioralną, psychodynamiczną).

Liczba i częstotliwość spotkań niezbędnych dla poprawy zdrowia i komfortu psychicznego jest kwestią indywidualną.

Kolejne porady psychiatryczne służą:

  • kontroli skuteczności prowadzonej terapii,
  • monitorowaniu Twojego stanu zdrowia i samopoczucia,
  • ewentualnej modyfikacji zaleceń terapeutycznych dla optymalizacji efektów leczenia,
  • informowaniu Cię o stanie zdrowia i postępach w terapii.

Szukasz dobrego psychiatry we Wrocławiu?
Przeczytaj opinie moich pacjentów o jakości udzielanego im wsparcia.