Leczenie bezsenności - Psychiatra Wrocław

Main menu

Praca naukowa

Osiągnięcia zawodowe

 1. Stosowanie krioterapii ogólnoustrojowej w terapii lęku, depresji, zaburzeń snu – „Krioterapia ogólnoustrojowa w leczeniu depresji”
  • pierwsze w świecie doniesienia naukowe w tym zakresie
  • planowane: badania nad skutkami wykorzystywania krioterapii w leczeniu zaburzeń pamięci i nastroju
 2. Leczenie zaburzeń lękowych i depresyjnych u pacjentów po zawałach i by-passach
 3. Problemy psychiczne a choroby somatyczne„Lęk i depresja a choroba kręgosłupa”, „Terapia zaburzeń dwubiegunowych w chorobach przewlekłych”, „Zaburzenia snu w Polsce i na świecie”
 4. Psychoonkologia – „Przystosowanie psychologiczne kobiet w onkologii”
  • wieloletnia współpraca z zespołami terapeutycznymi Dolnośląskiego Centrum Onkologii w zakresie leczenia pacjentów z nowotworami, poddanych radioterapii, chemioterapii i po operacjach, z zespołem Wydziału Fizjoterapii AWF
 5. Wczesne rozpoznawanie zaburzeń pamięci oraz eksperymentalne leczenie otępień„Zaburzenia funkcji poznawczych i zespoły otępienne”, „Problemy długoterminowej hospitalizacji osób z otępieniem”
  • Interdyscyplinarne badania naukowe oraz liczne publikacje naukowe, badania epidemiologiczne, przesiewowe, leczenia eksperymentalnego
  • adaptacja skal diagnostycznych zaburzeń pamieci
  • doświadczenie z pacjentami w podeszłym wieku, współpraca z domami opieki, stowarzyszeniami na rzecz osób z zaburzeniami pamieci
 6. Psychiatria kobiet, szczególnie okresu menopauzy – „Jadłowstręt psychiczny – ciągłe wyzwanie dla współczesnej medycyny”, „Zaburzenia psychiczne okołoporodowe”
  • Interdyscyplinarne badania naukowe oraz liczne publikacje naukowe
  • doświadczenie w leczeniu pacjentek w ciąży oraz w okresie poporodowym, adaptacja kwestionariusza relacji matka/dziecko (Birmingham)
 7. Stosowanie krioterapii ogólnoustrojowej

Kursy, szkolenia, konferencje

 • kurs Psychiatrii i Psychoterapii, Weill Medical College of Cornell University, Salzburg (stypendium naukowe Fundacji im. S. Batorego), 2001
 • szkolenie Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • udział w kilkunastu międzynarodowych specjalistycznych konferencjach naukowych
 • wykłady jako visiting profesor na Uniwersytecie Medycznym w Santiago de Compostela w Hiszpanii

Współpraca krajowa

OSOBAZAKRES WSPÓŁPRACY
Prof. Janusz Rybakowski / Poznański Uniwersytet Medycznyzaburzenia afektywne dwubiegunowe (badania i publikacje naukowe)
Prof. Dominika Dudek / Collegium Medicum UJ, Krakówzaburzenia psychiczne w przebiegu schorzeń somatycznych (badania, publikacje naukowe, podręczniki)
Prof. Marek Jarema / Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa / Konsultant Krajowy Ministra Zdrowia ds. Psychiatriibadania naukowe, konferencje, edukacja
Prof. Tadeusz Trziszka / Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiugrant europejski OVOCURA – badania nad preparatami przeciw depresji, otępieniu, chorobie Alzheimera
Prof. Antoni Polanowski / Uniwersytet Wrocławskibadania nad preparatami przeciw otępieniu, w tym chorobie Alzheimera
Dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw. AWF Prof. Marek Woźniewski, Dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha / AWF, WrocławKrioterapia ogólnoustrojowa a psychika, jakość życia osób rehabilitowanych po zabiegach kardiochirurgicznych, osób w podeszłym wieku, chorych onkologicznie
Prof. Leszek Koczanowicz / Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, WrocławMedycyna narracyjna, rola empatii i słuchania wypowiedzi pacjenta w terapii

Współpraca międzynarodowa

Prof. Thomas Kallert z zespołem / Uniwersytet Techniczny w Dreźniemiędzynarodowe badanie EDEN nad efektywnością leczenia ostrych stanów psychiatrycznych na oddziale dziennym
Prof. Martin Orrell / University College of Londonbadanie potrzeb pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w podeszłym wieku
Prof. Kurt Engedal / Oslo, Norwegiaeuropejskie szkolenia z psychogeriatrii
Prof. Raimundo Mateos / Santiago de Compostela, Hiszpaniaeuropejskie szkolenia z psychogeriatrii
Prof. Ian Brocklington / Stafford, Wielka BrytaniaPolska adaptacja narzędzia Birmingham Interview do oceny relacji psychologicznych matka/noworodek
Dr Jeremy Brown / Department of Neurology Addenbrooke’s Hospital,
Cambridge, UK
Funkcje poznawcze a otępienie-adaptacja narzędzia pomiarowego TYM test
Prof. Wolfgang Söllner / Dept. of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy General Hospital Nuremberg,
Cambridge, UK
Psychiatria konsultacyjna w krajach europejskich
Prof.dr. Rose-Marie Dröes, Professor of Psychosocial care for people with dementia, Dept. of General practice & Elderly care medicine
Dept. of Psychiatry
/ Alzheimer center
Amsterdam, Holandia
Cambridge, UK
Tworzenie sieci tzw. Meeting centers dla osób z otępieniem, problemami z pamiecią i ich rodzin w Europie, współpraca w ramach INTERDEM