Leczenie bezsenności - Psychiatra Wrocław

Main menu

Nagrody i wyróżnienia

  • nagroda zespołowa I stopnia z zakresu pracy naukowo-badawczej
  • nagroda zespołowa II stopnia z zakresu pracy naukowo-badawczej
  • nagroda indywidualna Rektora AM I stopnia za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, Wrocław
  • nagroda JM Rektora AM dydaktyczna
  • nagroda zespołowa z zakresu pracy naukowo-badawczej
  • nagroda organizacyjna JM Rektora
  • medal Komisji Edukacji Narodowej
  • Srebrny Krzyż Zasługi, Prezydent RP
  • praca w krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych, komisjach opiniotwórczych oraz radach naukowych czasopism medycznych