Leczenie bezsenności - Psychiatra Wrocław

Main menu

Kwalifikacje i doświadczenie

Posiadam następujące stopnie i tytuły naukowe:

  • II° specjalizacji z psychiatrii.
  • Stopień doktora nauk medycznych.
  • Stopień doktora habilitowanego.
  • Tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Cenne doświadczenie zawodowe zdobyłam, pracując przez siedem lat w szpitalu psychiatrycznym na oddziałach ogólno-psychiatrycznych, oddziale leczenia depresji, oddziale terapii uzależnień oraz w klinicznej poradni zdrowia psychicznego. Od 2004 r. służę wsparciem jako konsultant obu wrocławskich szpitali klinicznych i Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Jestem autorką i współautorką ponad 200 publikacji naukowych oraz książek, w tym pierwszego polskojęzycznego podręcznika z zakresu psychiatrii konsultacyjnej  „Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych”, „Psychiatria – co nowego?”, „Psychiatria na obcasach”, „Co należy wiedzieć o otępieniu?” praktyczny przewodnik rozpoznawania I leczenia dla lekarzy oraz „Co należy wiedzieć o otępieniu?” poradnik dla pacjentów i ich rodzin.

Aktualne zatrudnienie

  • dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego, Wrocław
  • profesor zwyczajny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław
  • kierownik Zakładu Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych, Katedra Psychiatrii UM we Wrocławiu
  • profesor nadzwyczajny, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław (2007-2013)
  • lekarz konsultant psychiatra szpitali klinicznych i Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Wrocław
  • lekarz-psychiatra, POLIMED Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Wrocław